​Zakres działalności

Pełna księgowość

CENNIK (CENY BRUTTO):
Ilość dokumentów
Cena
od 1 do 9
300,00
od 10 do 29
450,00
od 30 do 49
600,00
od 50 do 69
700,00
od 70 do 99
850,00
od 100 do 149
1100,00
od 150 do 199
1300,00
od 200
ustalane indywidualnie
USŁUGI ZAWARTE W CENIE:
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • bieżące księgowania
 • sporządzanie deklaracji CIT, VAT, PIT
 • możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną do biura
 • ustalenie planu kont i sporządzenie polityki rachunkowości
 • opracowanie raportów kasowych do 30 pozycji
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz ewentualnych dokumentów do banku
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS w czasie kontroli

Księga przychodów i rozchodów

CENNIK (CENY BRUTTO):
Ilość dokumentów
Cena
od 1 do 9
120,00
od 10 do 29
180,00
od 30 do 49
230,00
od 50 do 69
270,00
od 70 do 99
330,00
od 100 do 149
400,00
od 150 do 199
520,00
od 200
ustalane indywidualnie
USŁUGI ZAWARTE W CENIE:
 • księgowanie dokumentów
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla właścicieli firmy
 • możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną do biura
 • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS dla właścicieli firmy i dwóch pracowników (każdy dodatkowy pracownik – 15 zł dodatkowej opłaty)
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS w czasie kontroli
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz ewentualnych dokumentów do banku

Rozliczenia roczne

CENNIK (CENY BRUTTO):
Typ rozliczenia
Cena
rozliczenie indywidualne
20,00
rozliczenie ze współmałżonkiem
30,00
za każde odliczenie (ulgi)
+5,00
rozliczenie działalności gospodarczej
70,00
W cenie jest wypełnienie deklaracji, odliczenia (Internet, dzieci, krew, rehabilitacja), wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, wydruk dwóch kopii.
RozliczTo świadczy usługi w zakresie rozliczeń rocznych zeznań podatkowych (PIT). Po otrzymaniu stosownych dokumentów, zostaną rozliczone i przekazane do prawidłowego Urzędu Skarbowego drogą tradycyjną lub elektroniczną. Rozliczenia wykonywane są po dostarczeniu dokumentów do siedziby biura lub za pośrednictwem poczty e-mail. Informacje potrzebne do rozliczenia osoby fizycznej: PIT-11, nr PESEL (również dzieci, jeżeli mają być odliczenia za dzieci), nazwa Urzędu Skarbowego, informacja, czy rozliczenie ma być wspólne z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci, adres zamieszkania i nr KRS instytucji, gdzie ma być przekazany 1%. Informacje potrzebne do rozliczenia działalności gospodarczej: PIT-B, kopie deklaracji ZUS DRA, zaliczki na podatek w ciągu roku.

Pomoc w otwieraniu nowej działalności

RozliczTo oferuje pomoc w otwieraniu nowych działalności gospodarczych, jak i w zmianie branży już istniejących:

· Wypisanie wniosku CEIDG-1.
· Wybór odpowiedniego PKD
· Wybór formy opodatkowania
· Zgłoszenie właściciela do ZUS
· Rejestracja firmy dla celów podatku od towarów i usług (VAT)