​Na temat firmy RozliczTo

Doświadczenie i Umiejętności

Właścicielka Biura Rachunkowego RozliczTo, Edyta Golenia, skończyła studia na Politechnice Śląskiej w 2011 roku, broniąc tytuł magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Finanse i Marketing.
Po zakończonej nauce rozpoczęła pracę w księgowości Spółki Społem Zabrze, gdzie, dzięki swoim umiejętnościom, w krótkim czasie awansowała na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego. Od roku 2014 Pani Edyta pracowała już na stanowisku Głównego Księgowego w Spółce Społem Zabrze Development.
Cały ten okres wykorzystany został do doszkalania się z zakresu rachunkowości. W czasie pracy w księgowości, Pani Edyta brała udział m.in. przy podziale spółki, zewnętrznym audycie, połączeniu z inną spółką, badaniach bilansu.
Poza pełną księgowością, Pani Edyta prowadziła również ewidencję przychodów i kosztów firm w formie Książki Przychodów i Rozchodów oraz pomagała przy otwarciu własnej działalności gospodarczej.

Czemu wybrać RozliczTo?

Biuro Rachunkowe RozliczTo otrzymało Certyfikat potwierdzający pozytywną weryfikację podmiotu wykonującego usługi księgowego. RozliczTo posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem profesjonalnych czynności usługowych.
Po za tym RozliczTo cechuje:

Sumienność

RozliczTo zapewnia rzetelność i terminowość świadczonych usług.

Profesjonalizm

RozliczTo gwarantuje fachowość i zgodność rozliczeń z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Elastyczność

RozliczTo ma indywidualne podejście do każdego klienta, a dostarczanie dokumentów może odbywać się również poprzez mail lub pocztę.

Wykształcenie i Certyfikaty