​Zakres działalności

Pełna księgowość

CENNIK (CENY BRUTTO):
Ilość dokumentów
Cena
do 20 dokumentów
360,00
do 40 dokumentów
660,00
do 60 dokumentów
970,00
do 100 dokumentów
1200,00
do 150 dokumentów
1340,00
do 200 dokumentów
1500,00
powyżej 200
ustalane indywidualnie
USŁUGI ZAWARTE W CENIE:
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • bieżące księgowania
 • sporządzanie deklaracji CIT, VAT, PIT
 • możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną do biura
 • ustalenie planu kont i sporządzenie polityki rachunkowości
 • opracowanie raportów kasowych do 30 pozycji
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz ewentualnych dokumentów do banku
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS w czasie kontroli

Ryczałt ewidencjonowany

CENNIK (CENY BRUTTO):
Obsługa księgowa
100,00
USŁUGI ZAWARTE W CENIE:
 • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla właścicieli firmy
 • możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną do biura
 • obsługa ZUS dla właścicieli firmy
 • ogólna pomoc przy prowadzeniu dokumentacji firmy

Księga przychodów i rozchodów

CENNIK (CENY BRUTTO):
Ilość dokumentów
Cena
do 20 dokumentów
200,00
do 40 dokumentów
280,00
do 60 dokumentów
400,00
do 100 dokumentów
520,00
do 150 dokumentów
720,00
do 200 dokumentów
820,00
powyżej 200
ustalane indywidualnie
USŁUGI ZAWARTE W CENIE:
 • księgowanie dokumentów
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla właścicieli firmy
 • możliwość wysłania dokumentów drogą elektroniczną do biura
 • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS dla właścicieli firmy i dwóch pracowników (każdy dodatkowy pracownik – 15 zł dodatkowej opłaty)
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS w czasie kontroli
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz ewentualnych dokumentów do banku

Rozliczenia roczne

CENNIK (CENY BRUTTO):
Typ rozliczenia
Cena
rozliczenie indywidualne
35,00
rozliczenie ze współmałżonkiem
50,00
za każde odliczenie (ulgi)
+5,00
rozliczenie działalności gospodarczej
100,00
W cenie jest wypełnienie deklaracji, odliczenia (Internet, dzieci, krew, rehabilitacja), wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, wydruk dwóch kopii.
RozliczTo świadczy usługi w zakresie rozliczeń rocznych zeznań podatkowych (PIT). Po otrzymaniu stosownych dokumentów, zostaną rozliczone i przekazane do prawidłowego Urzędu Skarbowego drogą tradycyjną lub elektroniczną. Rozliczenia wykonywane są po dostarczeniu dokumentów do siedziby biura lub za pośrednictwem poczty e-mail. Informacje potrzebne do rozliczenia osoby fizycznej: PIT-11, nr PESEL (również dzieci, jeżeli mają być odliczenia za dzieci), nazwa Urzędu Skarbowego, informacja, czy rozliczenie ma być wspólne z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci, adres zamieszkania i nr KRS instytucji, gdzie ma być przekazany 1%. Informacje potrzebne do rozliczenia działalności gospodarczej: PIT-B, kopie deklaracji ZUS DRA, zaliczki na podatek w ciągu roku.

Pomoc w otwieraniu nowej działalności

RozliczTo oferuje pomoc w otwieraniu nowych działalności gospodarczych, jak i w zmianie branży już istniejących:

· Wypisanie wniosku CEIDG-1.
· Wybór odpowiedniego PKD
· Wybór formy opodatkowania
· Zgłoszenie właściciela do ZUS
· Rejestracja firmy dla celów podatku od towarów i usług (VAT)